Shah Rukh Khan with Suhana at Gauri Khan's designed restaurant


Shah Rukh Khan with Suhana at Gauri Khan's designed restaurant


Tags : Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan with Suhana at Gauri Khan's designed restaurant stills, Shah Rukh Khan with Suhana at Gauri Khan's designed restaurant photos, Shah Rukh Khan with Suhana at Gauri Khan's designed restaurant posters, Shah Rukh Khan with Suhana at Gauri Khan's designed restaurant images